Kontakty

www.SleepPhones.sk 

je prevádzkovaný spoločnosťou Tiserger, s. r. o.
Slovenská republika
Spoločnosť Tiserger, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 114844/B.
IČO: 50 557 670
IČ DPH: SK2120378425
Spoločnosť Tiserger, s. r. o. nie je platcom DPH.

web: WWW.SLEEPPHONES.SK

e-mail: obchod@sleepphones.sk
tel.: +421 911 339 837

Sídlo spoločnosti:
Račianska 88 B
Bratislava
831 02

Bankové spojenie:
Fio banka: 2901086963/8330
IBAN: SK3283300000002901086963
BIC SWIFT: FIOZSKBAXXX